Доц. Еленко Попов, дм

Уролог
д-р Еленко Попов уролог
Доц. Еленко Попов, дм e специалист уролог с над 20 години медицински опит. Основните му интереси са в областта на урологията - простатен аденокарцином; реконструктивна урология, ендоурология, проблеми на инконтиненцията. Участва в клинични проучвания по въпросите на преждевременна еякулация, ДПХ, простатния аденокарцином, тестостерон-заместителната терапия, бъбречно-клетъчния карцином. Има множество публикации по тези въпроси в международни списания, както и в национални специализирани медицински издания.
 • Клинични интереси

  Клинични интереси
  • простатен аденокарцином
  • реконструктивна урология
  • ендоурология
  • проблеми на инконтиненцията.
 • Професионален опит

  Професионален опит

  Август 2020 - понастоящем - лекар уролог в ДКЦ към Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост. 

  Май 2020 – Понастоящем - Клиника по Урология и Андрология, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” - Лечебно-диагностична дейност по Урология;

  09/2014 – 4/2020 - Уролог в Отделение по Урология, МБАЛ „Токуда Болница – София”

  04/2010 – 09/2014 - Асистент по урология - Катедра по Урология, Медицински Университет УМБАЛ 'Александровска болница' ЕАД

  09/2006 – 04/2010 - Докторант по Урология в Катедра по Урология, Медицински Университет УМБАЛ 'Александровска болница' ЕАД

  01/2004 - 05/2009 - Специализант по урология в Клиника по Урология, УМБАЛ 'Александровска болница' ЕАД

  06/01/2003 -31/07/2004 - Лекар-ординатор ВВВУ Долна Митрополия

  1998 - 2000 - Санитарска длъжност в Секция по Спешна и детска Урология - УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов”

 • Образование

  Образование

  09/2006 – 5/2013 - Научно-образователна степен „доктор по медицина” – май 2013 -  тема на докторантурата “Диагностична и прогностична роля на туморните маркери при аденокарцинома на простатата

  01/2004 - 05/2009  - Уролог-специалист към Катедра по Урология, Медицински университет-София; Клиника по Урология – УМБАЛ „Александровска

  09/1996 - 10/2002 - Лекар-магистър с отличие към Медицински Факултет - Медицински университет София 

  Конгреси и симпозиуми:

  Участие в множество национални и международни проекти с основен фокус диагностичното и прогностично приложение на туморните маркери при началните стадий на простатен карцином

  Участие в международните колаборативни групи IMPACT и PRACTICAL

  Проучване на ролята на тестостерона в развитието на карцинома на простатната жлеза

  към Катедра по Урология, Медицински университет-София, Клиника по Урология – УМБАЛ „Александровска”

 • Спецификации и квалификации

  Спецификации и квалификации

  Участие в клинични проучвания по въпросите на преждевременна еякулация, ДПХ, простатния аденокарцином, тестостерон-заместителната терапия, бъбречно-клетъчния карцином

  Май 2005 – участие в курса “Въведение в добрата клинична практика за изследователи” – Institute for clinical research - UK Септември

  2008 успешно премиване на писмената част на EBU изпита, май 2010 – успешно защитена титла Fellow of European Board Urology Септември-

  Декември 2012 – специализация по ендоурология в Royal London Hospital – London – професор Н. Бухолц – пълен спектър ендоурологични и уретероскопски процедури, клинична и изследователска дейност в областта на дългосрочни стентове в уринарния тракт.

  Участие в международни прояви и конгреси: 2007 конгрес на SIU– Париж – 1 модериран и 1 немодериран постер 2008 конгрес на EAU – Милано – 1 модериран постер 2008 EUREP 6 – Прага 2008 Програма Apollo за лектори – Будапеща 2009 конгрес на EAU – Стокхолм 2010 25 конгрес на EAU – Барселона – 1 модериран постер 2011 – 1-ва среща на EULIS – Лондон 2011 конгрес на SIU– Берлин 2012 – конгрес на AUA Атланта 2016 5та среща на ESUT – Атина, Гърция 2017 4та среща на EULIS – Виена, Австрия 2019 5та среща на EULIS – Милано, Италия

 • Членства в научни дружества

  Членства в научни дружества

  Европейска Асоциация по Урология

  Дружество по Ендоурологи

  БЛС

  Българско Урологично дружество