Д-р Севделин Манчев

Уролог
д-р Севделин Манчев
Д-р Севделин Манчев е специалист уролог в София с над 11 години медицински опит. Извършва амбулаторни прегледи, ендоскопска и конвенционална урология. Клиничните му интереси са в областта на ендоурологията - трансуретрални оперативни интервенции върху простатна жлеза, пикочен мехур, уретра. Практиката му е насочена към лечението на доброкачествена простатна хиперплазия, симтоми на долните пикочни пътища, бъбречно-каменна болест, карцином на простатна жлеза, карцином на пикочен мехур.
 • Клинични интереси

  Клинични интереси

  В областта на ендоурологията - трансуретрални оперативни интервенции вурху простатна жлеза, пикочен мехур, уретра.

  Специализация насочена към лечението на ДПХ ( доброкачествена простатна хиперплазия) СДПП ( Симтоми на Долните Пикочни Пътища) Бъбречно-каменна болест, Карцином на Простатна жлеза, Карцином на пикочен мехур и др.

 • Професионален опит

  Професионален опит

  Април 2020 - до момента - Лекар уролог и заместник началник Отделение по урология МБАЛ "Уни хоспитал"

  2018 - 2020 - Специалист уролог, Университетска болница "Лозенец" 

  2012 - 2017 - Лекар - ординатор и специализант по урология - УБ "Лозенец" 

  02/2012 - 08/ 2012 - Специалист клинични проучвания, Комак медикал ЕООД

  2010 - 2012 - Лекар - ординатор - УБ "Лозенец" 

 • Образование

  Образование

  2003 - 2009 - Лекар магистър по медицина, Медицински университет София.

  Чужди езици:

  Английски и немски език

 • Спецификации и квалификации

  Спецификации и квалификации

  2017 - Курс по ебдоминална ехография

  2018 - Сертифициран за работа CURO - PERC SIMBIO MENTOR симулатор - модули ендоурология и перкутанен ренален достъп

 • Членства в научни дружества

  Членства в научни дружества

  БЛС

  Българското Урологично Дружество

  Дружеството на Младите Уролози