Д-р Мария Недкова

Кардиолог

Д-р Мария Недкова завършва медицина с отличие в МУ-София през 2006 г. След  дипломирането си е работила като лекар-ординатор в ЦСМП-София-град и Терапевтично отделение на МБАЛ „П. Хитов“ – гр. Кула. От 2009 г. започва да специализира в Клиника по Кардиология на ВМА, а през 2013 г., след успешно положен изпит, придобива специалност „Кардиология”. В периода 2013-2016 г. работи като кардиолог в Клиника по Кардиология на Acibadem City Clinic  УМБАЛ Токуда, гр. София. Тогава преминава обучение и придобива сертификати за фундаментално и експертно ниво по ехокардиография. През 2016 г. става част от екипа на Клиника по Кардиология на Военна болница, а от 2018 г. ръководи Отделение за кардиологично интензивно лечение на сърдечно-съдовите усложнения и контрол върху критичните нарушения на хемодинамиката. От 2020 година е част от екипа на Acibadem City Clinic УМБАЛ Младост, гр. София.

График

 • Понеделник
  1. 15:30 - 19:30
 • Вторник
  1. 15:30 - 19:30
 • Сряда
  1. 15:30 - 19:30

    

   • Клинични интереси

    Клинични интереси
    • Артериална хипертония
    • Сърдечно-съдова патология по време на бременност
    • Остра и хронична сърдечна недостатъчност
   • Професионален опит

    Професионален опит
    • От 2020 - Кардиолог към ДКЦ – Acibadem City Clinic Младост, гр. София
    • От 2016 - Кардиолог, Началник отделение за кардиологично интензивно лечение на сърдечно-съдовите усложнения и контрол върху критичните нарушения на хемодинамиката към Клиника по кардиология на ВМА - София. 
    • От 2013г. - Кардиолог към ДКЦ – Acibadem City Clinic Токуда, гр. София.
    • 2009 - 2013 - Лекар в Клиника по интензивна терапия на Военномедицинска академия - София.
    • 2008 - 2009 - Лекар в Терапевтично отделение на МБАЛ "П.Хитов"-гр.Кула
    • 2006 - 2008 - Лекар в ЦСМП-София-град.
   • Образование

    Образование
    • 2015 - ВСД – Ехокардиография – експертно ниво – Софийски университет
    • 2013 - ВСД – Ехокардиография – фундаментално ниво – Медицински университет – гр. София
    • 2013 - Кардиология – Медицински университет – гр. София
    • 2006 - Мeдицина - Медицински университет – гр. София.

    Публикации:

    M. Nedkova, L. Demirevska, V. Balabanski. Treatment problems of the acute coronary syndrome in patients over 75 years - 2018.

    М. Nedkova, L. Demirevska. CLINICAL CASES OF STREPTOCOCCUS GALLOLYTICUS ENDOCARDITIS ARE ASSOCIATED WITH COLORЕCTAL CARCINOMA. - 2018.

    М. Nedkova, L. Demirevska,  J. Rainov, I. Daskalov CLINICAL CASE OF PAROXISMAL NIGHT HEMOGLOBINURIA AND CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING - 2019

    М. Nedkova, L. Demirevska, K. Filcheva, I. Daskalov, I. Takorov, V. Mutafchiiski, D. Nikolov, D. Bozinov Cardiac hemangioma in right atrium: case report - 2020

   • Спецификации и квалификации

    Спецификации и квалификации
    • 2009 - 2013 - Специализация по Кардиология към Клиника по Кардиология на ВМА- София
    • 2016 - ESH Summer school - Italy
    • 2014 - EACVI Teaching course - Sofia
    • 2017 - Кардиопулмонална ресусцитация, лечение и обгрижване на пациент на апаратна вентилация - София
   • Членства в научни дружества

    Членства в научни дружества
    • Европейското дружество по кардиология
    • Европейското дружество по сърдечно-съдова образна диагностика
    • Европейското дружество по сърдечна недостатъчност
    • Европейската асоциация по хипертония