Д-р Гергана Георгиева

Рентгенолог, Специалист по Образна Диагностика
Д-р Гергана Георгиева е специалист по образна диагностика и мамолог в София с над 6 години медицински опит. Притежава уменията за работа с конвенционален рентгенов апарат, ехограф, мамограф, компютърен томограф и ядрено-магнитен резонанс. Проявява интерес в сферата на онкологичните заболявания: тяхното откриване, диференциране, стадиране и развитие като основен приоритет е превенцията им и навременното им откриване. Д-р Георгиева не преглежда деца.
 • Клинични интереси

  Клинични интереси
  • Образна и интервенционална диагностика на млечни жлези
  • Образна диагностика в Онкологията

  Професионални умения:

  • Работа с конвенционален рентгенов апарат;
  • ехограф;
  • мамограф;
  • компютърен томограф;
  • ядрено-магнитен резонанс.
 • Професионален опит

  Професионален опит

  От 01.05.2018г до момента - лекар в Клиника по образна диагностика в Аджибадем Сити Клиник Младос

  03.10.2016 до 30.04.2018г - лекар Образна диагностика в УМБАЛ „Света Марина” – Плевен

 • Образование

  Образование

  Диплома за висше образование , образователно – квалификационна степен Магистър,специалност Медицина -Медицински университет град Плевен 

  Езици:

  Английски

 • Спецификации и квалификации

  Спецификации и квалификации

  ▪Certificate for attending the XI Medical Scientific Conference for Students and Young Doctors,held in Pleven,Bulgaria,16-19 October,2013

  ▪Certificate for attending a workshop on “The Bulgarian Sign Language and its place in the Medicine” at the XI Medical Scientific Conference for Students and Young Doctors,held in Pleven,Bulgaria,16-19 October,2013

  ▪Certificate for participation in the Panel discussion “Mental health and stigma. Myths and reality – barrier to health care quality” at the Jubilee Scientific Conference “Public Health Policy and Practice” dedicated to the 10th anniversary of the Faculty of Public Health,Medical University of Pleve, 1-3 October,2015

  ▪Сертификат за участие в „Модерно училище по акушерство и гинекология” – Медицински университет – Плевен, 6-7 април, 2013 ▪Сертификат за участие в сателитно есенно училище за студенти и млади лекари „Иновативни биотехнологии в модерната медицина” – Медицински университет – Плевен, 6 Октомври, 2015

  ▪Certificate for presenting “Acute hepatitis caused by cytomegalovirus. A case report”- Sofia, 25-28 February, 2016

  ▪Certificate for attending and participating as an author at the XIII Medical Scientific Conference for Students and Young Doctors,held in Pleven, 7-10 Octоber,2015 ▪Certificate for attending a seminar on “Surgical Treatment of Congenital Heart Diseases” at the XIII Medical Scientific Conference for Students and Young Doctors,held in Pleven, 7-10 Octber,2015

  ▪Certificate for attending a seminar on “Internship and Specialist Training Opportunities Abroad and the Role of Social Media in Medicine” at the XIII Medical Scientific Conference for Students and Young Doctors,held in Pleven, 7-10 Octоber,2015

  ▪Сертификат за участие в Първа конференция на Българското двужество по образна диагностика на гърда – София, 02-03.11.2018г

  ▪Сертификат за участие в ESOR /European School of Radiology/- Варна, септември 2019г ▪Сертификат за участие в XVIII Конгрес на Българска асоциация по радиология – Варна, 26 – 29.09.2019г ▪Сертификат за преминато обучение за пилотна програма свързана със скрининг за рак на белия дроб – Токуда, 07.02.2020г