Доц. д-р Павел Бочев

Началник отделение
Началник на Клиника по Нуклеарна медицина

Доц. Бочев е завеждащ Клиниката по Нуклеарна медицина в ”Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост”, София. Той е сред пионерите на нуклеарната медицина у нас и е част от екипа, практикуващ за първи път в страната позитронно-емисионна томография (РЕТ/СТ) и ръководи екипа, въвел в експлоатация първия в страната циклотронен комплекс за производство на радиофармацевтици за ПЕТ. Специализирал е в Германия, Унгария и Румъния. Носител на награда Варна 2014 за колектив, като ръководител на екип, въвел в експлоатация и рутинна практика циклотронен комплекс. Автор на над 50 публикации в областта на нуклеарната медицина и повече от 30 участия в международни научни форуми.

 • Клинични интереси

  Клинични интереси
  • Ръководител на екипа, въвел в експлоатация първия в страната циклоторонен комплекс за производство на радиофармацевтици за РЕТ
  • Детска онкология
  • Нуклеарна неврология
 • Професионален опит

  Професионален опит
  • 2020г. - до момента -Завеждащ Клиниката по нуклеарна медицина, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост
  • 2019 - 2020г. -  Лекар-специалист по Нуклеарна Медицина, Клиника по нуклеарна медицина, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост
  • 2013 - 2019г. - Лекар по Нуклеарна медицина, Клиника по нуклеарна медицина, метаболитна терапия и лъчелечение, МБАЛ "Св. Марина"
  • 2013 - 2014г. и.д. Началник клиника по нуклеарна медицина, метаболитна терапия и лъчелечение, УМБАЛ "Св. Марина"
  • 2012 - 2013г. лекар-главен аистент, Клиника по нуклеарна медицина, метаболитна терапия и лъчелечение, УМБАЛ "Св. Марина"
  • 2007 - 2011г. лекар-старши асистент, Клиника по нуклеарна медицина, метаболитна терапия и лъчелечение, УМБАЛ "Св. Марина"
  • 2004 - 2007г. лекар-асистент, отделение по нуклеарна медицина, УМБАЛ "Св. Марина"
  • 2002 - 2004г. лекар-ординатор, сектор по нуклеарна медицина, УМБАЛ "Св. Марина"
 • Образование

  Образование
  • 2011 Продобиване на образователно-научна степен "Доктор"
  • 2010 - 2011г. -  Свободен докторант към Катедра образна диагностика (Клиника по Нуклеарна медицина, метаболитна терапия и лъчелечение)
  • 2001 - 2006г. Специализация по Нуклеарна медицина към МУ Варна
  • 1995 - 2001г. МУ Варна, Медицина магистър 
 • Спецификации и квалификации

  Спецификации и квалификации
  • 2010 - Wurzburg, DE - Summer school of thyroid cancer
  • 2009 - Debrecen, HU - PET/CT
  • 2008 - Johannesburg, RSA-ITLS, ACLS
  • 2006 - Sofia, BG - ESO - thyroid and colorectal cancer
  • 2006 - Cluj, RO - ESNM
  • 2007 - Varna, BG - ESNM 2012 - Varna, BG - ESNM
 • Членства в научни дружества

  Членства в научни дружества
  • Българското дружество по Нуклеарна медицина
  • Българското дружество по ендокринология
  • Българско дружество по невроендокринна хирургия
  • Европейско дружество по нуклеарна медицина