Aa
Нуклеарна медицина
Началник отделение

Доц. д-р Павел Бочев

Началник на Клиника по Нуклеарна медицина Младост

Доц. Бочев е сред пионерите на нуклеарната медицина у нас: той е бил част от екипа, въвел за първи път в страната метод на позитронно-емосионната томография РЕТ/СТ. Провежда изследвания на РЕТ/СТ при лимфоми хистиоцитни неоплазми, тумори на глава и шия. Провежда изследвания и на деца. 

Прилага радионуклидна терапия - радийод лечение при заболявания на щитовидна жлеза.

 • Клинични интереси

  Клинични интереси

  Ръководител на екипа, въвел в експлоатация първия в страната циклоторонен комплекс за производство на радиофармацевтици за РЕТ
  Детска онкология
  Нуклеарна неврология

 • Професионален опит

  Професионален опит
  • 2020г. - началник Клиника по нуклеарна медицина, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост
  • 2019 - до момента Лекар-специалист по Нуклеарна Медицина, Клиника по нуклеарна медицина, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост
  • 2013 - 2019 Доцент по Нуклеарна медицина, Клиника по нуклеарна медицина, метаболитна терапия и лъчелечение, МБАЛ "Св. Марина"
  • 2013 - 2014 и.д. Началник клиника по нуклеарна медицина, метаболитна терапия и лъчелечение, УМБАЛ "Св. Марина"
  • 2012 - 2013 лекар-главен аистент, Клиника по нуклеарна медицина, метаболитна терапия и лъчелечение, УМБАЛ "Св. Марина"
  • 2007 - 2011 лекар-старши асистент, Клиника по нуклеарна медицина, метаболитна терапия и лъчелечение, УМБАЛ "Св. Марина"
  • 2004 - 2007 лекар-асистент, отделение по нуклеарна медицина, УМБАЛ "Св. Марина"
  • 2002 - 2004 лекар-ординатор, сектор по нуклеарна медицина, УМБАЛ "Св. Марина"
 • Образование

  Образование
  • 2011 Продобиване на образователно-научна степен "Доктор"
  • 2010 - 2011 Свободен докторант към Катедра образна диагностика (Клиника по Нуклеарна медицина, метаболитна терапия и лъчелечение)
  • 2001 - 2006 Специализация по Нуклеарна медицина към МУ Варна
  • 1995 - 2001 МУ Варна, Медицина магистър 
 • Спецификации и квалификации

  Спецификации и квалификации

  2010 - Wurzburg, DE - Summer school of thyroid cancer

  2009 - Debrecen, HU - PET/CT

  2008 - Johannesburg, RSA-ITLS, ACLS

  2006 - Sofia, BG - ESO - thyroid and colorectal cancer

  2006 - Cluj, RO - ESNM

  2007 - Varna, BG - ESNM 2012 - Varna, BG - ESNM

 • Членства в научни дружества

  Членства в научни дружества

  Българското дружество по Нуклеарна медицина

  Българското дружество по ендокринология

  Българско дружество по невроендокринна хирургия

  Европейско дружество по нуклеарна медицина