Д-р Елена Димитрова

лекар-специализант

Д-р Елена Димитрова е лекар-специализант в клиниката по Нуклеарна медицина на Аджибадем Сити Клиник Младост

 
 • Професионален опит

  Професионален опит
  • 05/2022 - 01/2023  - Лекар в мобилен спешен екип на ЦСМП гр. Варна
  • 05/2022 - 01/2023  - Лекар в стационарен спешен екип на ФСМП гр. Бяла
  • 11/2021 - 04/2022 - Лекар в СМДЛ “Лаборекспрес 2000” ООД
  • 04/2021 - 06/2021 - Медицинска сестра в УМБАЛ "Св. Марина"
  • 08/2020 - 01/2021 - Медицинска сестра в хоспис "Филаретова"
 • Образование

  Образование
  • 09/2015 – 09/2021-  Придобита образователно-квалификационна степен “Магистър” по медицина, Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов", гр. Варна
 • Спецификации и квалификации

  Спецификации и квалификации
  • Стаж по програма "Еразъм+" Университет "Алдо Моро", Бари, Италия  - Практика към отделение по "Ортопедия и Травматология"
  • Basic Life Support (BLS)