Проф. д-р Ирена Костадинова, дмн

Специалист Нуклеарна медицина

Проф. Д-р Ирена Костадинова е част от екипа на Клиниката по нуклеарна медицина в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост, София. Тя е национален консултант по нуклеарна медицина. Проф. Костадинова има над 250 публикации в български и чуждестранни списания, рационализации и изобретения, участия в национални и международни конгреси. Удостоена е с наградата на Медицински факултет - София “К. Чилов” за постижения в научно-преподавателската дейност през 2013 г. Преминава редица специализации и квалификации в престижни университети в чужбина: в клиника по нуклеарна медицина в университетите на Дюселдорф, Германия, на Лондон, Англия, на Барселона, Испания, на Цюрих, Швейцария. Членува в следните научни дружества: Българска асоциация по радиология - зам. председател, Българско дружество по нуклеарна медицина - почетен председател, Европейска асоциация по нуклеарна медицина.


 • Професионален опит

  Професионален опит
  • От юли 2020г. - лекар специалист в Клиника по нуклеарна медицина, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост, София
  • От м.декември 2015г. до юли 2020г. - Началник Клиника по нуклеарна медицина, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост, София
  • От 2007г. до м.декември 2015г. - Ръководител Катедра по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология, МФ-София и Началник Клиника по нуклеарна медицина
  • 1980-2000г. - Асистент, Доцент, Професор по нуклеарна медицина към Клиника по нуклеарна медицина, Катедра по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология, МФ-София. Защита на дисертация за научна степен „Доктор на медицинските науки”
  • 1978-1980 - Докторант по нуклеарна медицина към Централна лаборатория по нуклеарна медицина. Защита на исертация за научна степен”Доктор”
 • Спецификации и квалификации

  Спецификации и квалификации
  • 2011 - 2012г. - Клиника по нуклеарна медицина, Университет на Цюрих, Швейцария
  • 2007г. - Клиника по нуклеарна медицина, Университет на Барселона, Испания
  • 1993,1995, 1996г. - Клиника по нуклеарна медицина, Университет на Лондон, Англия
  • 1986г. - Клиника по нуклеарна медицина, Университет на Дюселдорф, Германия • Членства в научни дружества

  Членства в научни дружества
  • Българска Асоциация по радиология
  • Зам. председател Българско Дружество по нуклеарна медицина
  • Почетен председател Европейска асоциация по нуклеарна медицина
 • Награди

  Награди
  • Удостоена е с наградата на Медицински факултет - София “К. Чилов” за постижения в научно-преподавателската дейност през 2013 г.