Проф. д-р Марина Гарчева-Цачева, дм

Специалист Нуклеарна медицина
Проф. Гарчева е медик и учен със значителен опит в нуклеарната медицина. Извършва и разчита изследвания на SPECT/CT and PET/CT. Клиничните й интереси са свързани с нуклеарната кардиология, пулмология, ендокринология и онкология.
 • Клинични интереси

  Клинични интереси
  Повече от 100 публикации в областта на нуклеарната кардиология, пулмология, ендокринология и онкология.
 • Професионален опит

  Професионален опит
  • От 2015г.  - до момента - Професор по нуклеарна медицина към Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост, София, член на екипа на Клиника по нуклеарна медицина
  • От 2015г. - Професор в Клиника по нуклеарна медицина, Медицински университет-София, доцент в Клиника по нуклеарна медицина, Медицински университет-София
 • Образование

  Образование
  • Придобита специалност: нуклеарна медицина
  • Медицински университет – гр. София
 • Спецификации и квалификации

  Спецификации и квалификации

  2013г. - Piza, Italy.IAEA Training course on Hybrid imaging: SPECT/CT and PET/CT

  2011г. - Paris, Hopital Tenon Fellowship for PET/CT training

  2009г. - Zurich, University Hospital - PET/CT training

  2008г. - Thyroid tumors: diagnostics and therapy, Specialized Hospital for Active treatment in Oncology , Sofia „Dosimetry and targeted radionuclide therapy, thyroid cancer: epidemyology, diagnosis, treatment and after-care and PET-oncology (ESNM- European School of Nuclear medicine)” Varna

  2004г. - Training Seminar “Ethical and regulatory aspects of Good Clinical Practice” Association for Good Clinical Practice and Clinical Research Development in Bulgaria, Sofia

  2003г. - October Course on Radiation protection, (IAEA), Varna

  2002г. - April Regional training workshop on Scintimammography sentinel lymph node detection and intra-operative surgical probe technology (IAEA), Poland (ESNM)

  2001г. - October, Tallinn, Estonia – Regional training course on Nuclear Cardiology, European school of Nuclear Medicine, European Association of Nuclear Medicine (ESNM)

  2000г. - June Course on Interventional Nuclear medicine (IAEA) Варна

  1999г. - December Course on Nuclear Cardiology (IAEA), Budapest Hungary (ESNM)

  1990г. - Hospital “Berlin-Buch”, IAEA)

 • Членства в научни дружества

  Членства в научни дружества

  Председател на Българското дружество по нуклеарна медицина

  Член на Българската асоциация по радиология

  Член на Европейската асоциация по нуклеарна медицина