Диагнозата се установява чрез редица изследвания – образни, хистологични и туморни маркери. Ако някога се наложи да правите такива изследвания е важно да знаете някои важни факти.

  • Диагностицирането при ракови заболявания се прави чрез образни изследвания, на които се вижда туморът и се определят неговите стадии, размер и разпространение.

Важно: Независимо на колко надежден и модерен апарат е направен скенерът или ЯМР, важен е лекарят, който ще разчете снимката. Търсете доказани специалисти с опит в разчитането на резултати в специализирани онкологични клиники и отделения за лечение на онкоболни.

Никога не правете изследвания на своя глава. Някои апарати облъчват организма с големи дози облъчване. Затова намерете специалист, на когото да се доверите и който ще намери време да ви обясни какви изследвания да направите и какво предстои от тук нататък. Това е от изключително значение, за да сте спокойни по време на лечението.

  • След образното изследване, задължително се прави хистологично изследване  - взима се проба от тумора и се гледа под микроскоп за това какви клетки съдържа. Резултатът установява вида и диференциацията на тумора. Всичко се записва в епикризата на болничното заведение, където е извършена биопсията.

Освен статия и вида на тумора в букви и цифри, епикризата съдържа и номерата на блокчетата с материал от взеатата биопсия. В патологията на болницата и срещу подпис от ваша страна, можете да поискате блокчетата за повторен анализ. Ако решите, може да ги занесете в друга патология за нов анализ.

Ако не съвпадат двете мнения, потърсете трето мнение! Всяко лечение без ясна диагноза може да доведе до непридвидимо развитие на болестта.

  • При някои видове рак има и туморни маркери, които подпомагат поставянето и поддържането на диагнозата.

Важно: при туморните маркери препоръчваме изследването да става в една и съща лаборатория веки път, за да е сигурно, че данните са съпоставими. Имайте предвид, че маркерът може да се повлияе и от възпалителни процеси в организма. Те могат да повишат стойностите му до два пъти над горната референтна граница.

Когато имате всички изследвания, вие знаете:

  1. Вида
  2. Размера
  3. Стадия на тумора

Резултатът от всички изследвания е ДИАГНОЗАТА, с която можем да се борим заедно! 

В Клиниката по Медицинска онкология в Acibadem City Clinic Младост се приемат, диагностицират, стадират и проследяват пациенти с всички видове солидни тумори. Може да запишете час за преглед или консултация на телефон 0700 13 127 като изберете опция Младост.