По повод Международния ден на рентгенолога Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда ще бъде домакин на събитието „Светлина зад сенките“. 

Лекции за качеството на образната диагностика, оптимизацията на дозата при CTA и при меки тъкани, са само част от програмата, която ще бъде представена в рамките на мероприятието.

Лектор на събитието ще бъде Zane Liepa, представител на компанията GE Healthcare.

Събитието ще се проведе на 22 ноември от 12.30 до 14.30 ч. в Аула „Токуда“. Входът за специалисти по образна диагностика, лаборанти и медицински лица, ангажирани с темата е свободен.

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда разполага с първия в България компютърен томограф от последно поколение.  Апаратът позволява изследванията на пациентите да се извършват със значително по-ниска доза, постигайки качествен и прецизен образ. Компютърният томограф има вграден изкуствен интелект, който помага на специалистите да имат възможно най-точния и „чист“ образ. 

Провеждането на изследването е много по-кратко. 

Клиниката по oбразна диагностика в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда е мултидисциплинарна. В дейността си тя извършва всички образно-диагностични изследвания. Лекарите в клиниката са членове на различни международни, мултидисциплинарни комисии по специалности. Експертизата на екипа позволява холистичен подход, който е в основата на политиката на лечебното заведение.