Шеста годишна конференция на AROME (Association de Radiotherapie et d’Oncologie de la Mediterranee) се проведе в Будва, Черна гора. Тя протече под мотото  „AROME - мост между науката и клиниката в онкологията“. Събитието се съчета и петата Консенсусна конференция на Европейското училище по онкология (ESO) на тема „Приоритизиране на стратегии за достъп до онкологични грижи и иновации в държавите от региона“.

Началникът на Клиника по медицинска онкология в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда – доц. Желязко Арабаджиев, получи специална покана от организаторите – да бъде гост-лектор в научната програма. Той представи лекция на тема „Иновации в лечението на метастатичен HER2-позитивен карцином на гърда“. Панелът, в който доц. Арабаджиев взе участие, включваше изтъкнати учени и клиницисти в областта на карцинома на гърда, сред които се отличаваше един от най-разпознаваемите специалисти - проф. Жозеп Глигоров от Institut Universitaire de Cancérologie на Университета Sorbonne в Париж.

Доц. Арабаджиев и проф. Глигоров взеха участие в последвалата дискусия в отговор на множеството въпроси от аудиторията за съвременното терапевтично поведение при HER2-позитивния рак на гърда.

Началникът на Клиниката по медицинска онкология в АСК УМБАЛ Токуда сподели и собствен опит на медицинското звено, което ръководи, за най-новите анти-HER2-терапии за метастатичния карцином на гърда. Поради спецификите на одобрение на нови лекарства в страните от региона, все още те не са налични в съседните на България държави.

Участието на доц. Арабаджиев като гост-лектор, по специална покана от Организационния комитет на AROME, е висока оценка на приноса му към националните и регионални политики в областта на онкологични грижи, както и  признание на клиничните постижения на клиниката, която той ръководи.

Association de Radiotherapie et d’Oncologie de la Mediterranee (AROME) е регистрирана през 2006г. в Париж, Франция. Мисията на AROME е да развива всички аспекти на мултимодалното лечение на рак чрез набор от дейности в образованието, професионалното развитие, насърчаването на научните изследвания във всички средиземноморски страни. Повече от 12 държави са членове на AROME. Дейностите включват редовни конференции, семинари, научни сътрудничества и публикации.