Микробиология

Лаборатория „Микробиология“ започва работа със стартиране дейността на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда през 2006 г.

Звеното извършва годишно над 70 000 изследвания от близо 30 000 пациентски проби.

Предлага широк диапазон от рутинни и специализирани тестове за доказване на бактерии и гъбички, някои вирусни и паразитни патогени. Диагностично най-широко застъпен е метода с бактериална култура, подкрепен в последните години от молекулярна диагностика с полимеразна верижна реакция (PCR) за бързо и точно откриване на инфекциозния причинител. Използват се и имунологични методи за доказване на специфични антитела в кръвта на пациента.

Екипът от специалисти микробиолози е на разположение на лекуващите лекари, относно диагностичното изясняване на неясни инфекциозни състояния и адекватно антибиотично лечение.

Лабораторията успешно участва в две системи за Външна оценка на качеството:

  • на национално ниво два пъти в годината, организирана от НЦЗПБ
  • на европейско ниво един път годишно, организирана от ECDC (Европейски център за контрол на болестите) – EARS control


Външната оценка на качеството контролира правилната идентификация на бактериите и коректното тестване на антимикробната чувствителност.

Микробиологична лабораторията е оборудвана със най-съвременна апаратура за бърза и коректна идентификация на бактериите и измерване на тяхната чувствителност в минимални инхибиращи концентрации (MIC).

Лабораторията притежава съвременна апаратура за диагностика на фебрилни състояния и сепсис, които са спешни и животозастрашаващи клинични диагнози. 

Звеното участвува и в клинични изпитвания, свързани с нови молекули антимикробни лекарства.