Ст.мед.лаб. Евгения Крумова

През 1984 г. завършва медицински колеж – София, а специалност „Медицински лаборант" през 2001 г. МУ- ФОЗ специалност „Управление здравни грижи“. Първоначално работи като мед. лаборант в НЦЗПБ в лаборатория по репродукция и биосинтез на вируси, МБАЛ „Царица Йоанна“ като старши мед. лаборант в лаборатория по вирусология до 2005г. До постъпването си в МБАЛ „Токуда Болница София“ работи в УБ „Лозенец“ – като мед. лаборант в лаборатория по микробиология и вирусология и във ВМА-София като старши мед.лаборант в научно-изследователска лаборатория по микробиология.