Стилиана Тоткова

Молекулярен биолог, вирусолог
През 2003 г. завършва Молекулярна биология бакалавърска степен към СУ „Св. Климент Охридски”. Магистърска степен „Вирусология” получава през 2005 г. През 2012 г. взема медицинска специалност по Вирусология към МУ – София. Има публикации в български и международни издания на вирусологична тематика. Участва с презентации в Конгреси по микробиология. Проявява интереси в областта на молекулярната и серологичната диагностика, както и в диагностиката на гъбични инфекции. В екипа на Клинична микробиология на Болница е от нейното откриване.