Д-р Ася Бъчварова

Началник Клинична Микробиология
Завършва медицина през 1996 г. в МУ-София. Придобива специалност по "Микробиология" през 2001 г. От 1998 до 2007 г. работи като лекар-ординатор и научен сътрудник в Референтна лаборатория по контрол и мониториране на антибиотичната резистентност в НЦЗПБ. От 2007 до 2011 г. работи като лекар-ординатор в лаборатория по Клинична микробиология и вирусология в УБ „Лозенец”. През същия период завежда микробиологична лаборатория на МБАЛ „Вита”. Има публикации в областта на антибиотичната резистентност. Член е на Българската асоциация на микробиолозите и Европейското дружество по клинична микробиология и инфекциозни болести.