Ст.м.с. Цвета Рангелова

Ст.м.с. Цвета Рангелова е родена през 1961 г. в гр. София. През 1981 г. завършва Медицински колеж към МУ-София. В момента учи в НБУ за придобиване на магистърска степен по „Управление на здравните грижи”. От 1981 г. до 2004 г. работи в Специализираната болница за активно лечение на белодробни болести „Света София”, а след това в МБАЛ „Пирогов”. В МБАЛ „Токуда Болница София” е от откриването на болницата, като от 01 юли 2008 г. е старша мед. сестра на Отделение по гръдна хирургия. Преминала е курсове за повишаване на професионалната квалификация по Анестезиология и интензивно лечение и Хирургия. Владее руски и английски езици.