Д-р Сесил Кедикова, дм

Детски гинеколог
Д-р Кедикова завършва медицина в Медицински Университет - София през 2007 г. с отличие. През 2008 г. След спечелен конкурс е приета за редовен докторант в катедрата по Акушерство и Гинекология при Медицински Факултет на Медицински Университет - София, две години по-късно е зачислена на специализация в същата катедра с клинична база СБАЛАГ Майчин дом. През 2013 г. придобива образователна и научна степен “доктор” след успешно защитена дисертация в областта на детската гинекология на тема “Менструални нарушения при девойки с наднормено тегло в пубертетно-юношеска възраст” През 2016 г. продобива специалност по Акушерство и Гинекология. През 2017 г. печели конкурс за преподавател по Акушерство и Гинекология в катедра по АГ на Медицински Факултет към Медицински Университет - София, клинична база СБАЛАГ Майчин дом. Тук работи и се развива като преподавател с академична длъжност “Главен асистент” водейки множество лекции, семинари, практически занятия на студенти по медицина и дентална мемдицина, както и редица следдипломни курсове по Гинекологична ендокринология и Детска гинекология. Междувременно работи в клиника по оперативна гинекология, където придобива опит в ендоскопската и класическа гинекологична хирургия. През 2019г. преминава обучение по минимално инвазивна хирургия към IRCAD-France, University of Strasbourg Д-р Кедикова е преминала международен обменен стаж в Университетска болница Льовен, Белгия (20th European Meeting and Exchange Program of Trainees in Obstetrics and Gynecology, Leuven, Antwerp, Belgium, 2010). Участва с научни разработки в Световните конгреси по педиатрия и юношеска гинекология през 2010, 2013 и 2016 г. съответно в Монпелие, Франция, Хонг Конг и Флоренция, Италия, и в Европейските конгреси по педиатрия и юношеска гинекология в Лондон през 2014 г. и Пловдив през 2011 г., от които има две награди за публикация и най-добра презентация. Има придобити множество национални и международни сертификати, основно в областта на детската гинекология и гинекологична ендокринология, както и сертификат за минимално инвазивна хирургия към IRCAD-France, University of Strasbourg. Д-р Кедикова има над 15 научни публикации в български и чуждестранни научни списания - основно в областта на детско-юношеската гинекология. Член е на Български Лекарски Съюз (БЛС), Българското Научно Дружество по Акушерство и Гинекология (БНДАГ), Европейската асоциация по детскo-юношеска гинекология (EURAPAG).
Свързани блог статии

Свързани блог статии