Доц. д-р Сузана Нашар, дм

Акушер-гинеколог Началник родилен сектор

Доц. Сузана Нашар е началник Родилен сектор.
Има над 30 публикации в български и чуждестранни научни списания и участия в множество конгреси, конференции и симпозиуми с разнообразна медицинска тематика.Приоритет в професионалната й дейност е родилната помощ.

 • Образование

  Образование

  Завършва медицина с отличен успех през 1994 г.в Медицински Университет - София.
  През 1999 г. придобива специалност „Акушерство и Гинекология”, като клиничен ординатор в УАГБ „Майчин дом“. 
  През 2006 г. придобива образователна и научна степен „Доктор“ с тема на докторантурата „Прогноза на индукция на раждането“.

   

 • Спецификации и квалификации

  Спецификации и квалификации

  През 2014 г. завършва курс на обучение в магистърска програма по Обществено здраве и здравен мениджмънт във Факлутет по Обществено здраве при МУ-София. 

  Преминала е квалификационни курсове по:

  • ехография и мониториране на плода
  • колпоскопия и деструктивно лечение при предракови състояния на шийката на матката
  • гинекологична оперативна техника