Доц. д-р Петър Марков, дм

Началник на Клиника по акушерство и гинекология

Доц. д-р Петър Марков е началник на Клиниката по акушерство и гинекология в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, София.
Обучава студенти по Медицина и Стоматология, лектор е на курсове по след-дипломно обучение и квалификация към МУ София. От същата година работи като АГ специалист в Първа Клиника по гинекологична, тазова и ендоскопска хирургия към СБАЛАГ “Майчин Дом”, София. От 2012 г. е преподавател във Факултета по Обществено Здравеопазване към МУ, София. Обучава акушерки и специалисти по здравни грижи. ок импакт-фактор в областта на Акушерството и гинекологията.

 • Образование

  Образование

  През 2015 г. придобива образователна и научна степен “Доктор”, а през 2017 г. придобива академична длъжност “Доцент” по Научна специалност “Акушерство и гинекология” към Медицински Университет, София. Има над 180 научни труда, включително публикации и цитирания в реномирани чуждестранни списания с вис

  През 2007 г. придобива специалност по Акушерство и гинекология.

  Завършва медицина в Медицински Университет - София през 2002 г., с отличен успех.

 • Спецификации и квалификации

  Спецификации и квалификации

  През 2003-2007 г. провежда специализация по Акушерство и гинекология към Катедрата по Акушерство и гинекология в МУ София - СБАЛАГ „Майчин дом”.

  В хода на професионалната си развитие, доц. д-р Марков е преминал квалификационни курсове в България, Унгария, Австрия, Сърбия и Черна Гора по:

  • гинекологична оперативна техника
  • ехографска и доплерова диагностика в Акушерството
  • гинекологична ендоскопия
  • колпоскопия и деструктивно лечение на преканцерозите на маточната шийка
  • триизмерна ехография в Акушерството и Гинекологията
 • Членства в научни дружества

  Членства в научни дружества
  • Български лекарски съюз (БЛС)
  • Българското дружество по Акушерство и гинекология (БДАГ)
  • Българската асоциация по ултразвук в Акушерството и гинекологията (БАУАГ)
  • Българска асоциация по Онкогинекология (БАОГ)
 • Награди

  Награди
  През 2009 г. печели конкурс за асистент към Катедрата по Акушерство и гинекология на МУ София.