Доц. д-р Мария Атанасова, дм

Акушер-гинеколог
Завършва медицина с награда за отличен успех “Златен Хипократ” през 2004 г. в МУ-София. През периода 2005 - 2009 г. специализира Акушерство и гинекология към Катедрата по Акушерство и гинекология, СБАЛАГ Майчин дом. През 2009 г. придобива специалност по Акушерство, гинекология и репродуктивна медицина. През 2009 г. след конкурс започва докторантура към Катедрата по Акушерство и Гинекология на Медицински Университет - СБАЛАГ "Майчин Дом". През 2010 г. след спечелен конкурс е назначена като асистент към Катедра по Акушерство и гинекология на Медицински Университет, град София. Участва в обучението на студенти по Медицина и Дентална медицина, специализанти, лектор е на курсове по след-дипломно обучение и квалификация към Медицински Университет, София. През 2015 г. придобива образователна и научна степен “Доктор”, с тема на дисертационния труд “Водене на раждане обезболено с епидурална аналгезия”. От 2005 - 2009 г. е лекар-ординатор, а от 2010 до 2018 г. е лекар-асистент в СБАЛАГ Майчин дом. От януари 2018 г. е лекар в Отделение по обща и онкологична гинекология, тазова хирургия и акушерство в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда. Има следните завършени курсове: "Теоретично и практическо обучение в областта на Феталната морфология", "First international master course on communication with adolescents", 2017,Budapest, Hungary, "FIGO intrapartum fetal monitoring course", Stockholm (2017),"Office Hysteroscopy symposium with simulator hands-on training and live surgery hands-on training sessions on office hysteroscopy", "Оперативни гинекологични техники", МУ-София, "Хистероскопия", МУ-София, "Колпоскопия и деструктивно лечение на заболяванията на маточната шийка", МУ-София, "Ултразвукова диагностика в акушерството и гинекологията 1-ва част, с практически занимания", МУ-София, "Детска гинекология с практически занимания", МУ-София,"Гинекологична ендокринология", МУ-София. Д-р Атанасова е член на Български лекарски съюз (БЛС), Българското дружество по акушерство и гинекология (БДАГ), Българската асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията (БАУАГ). Има над 30 публикации в български и чуждестранни списания. Владее английски и руски език.