Д-р Радка Масларска, дм

Началник отделение
Началник на Отделение по Неонатология
Д-р Радка Масларска е завършила медицина през 1986 г. Има специалности по „Педиатрия“ от 1992 г. и „Неонатология“ от 2001 г. През 2006 г. завършва „Здравен мениджмънт“. Преминала е курсове по трансфонтанелна и абдоминална ехография. Има повече от 30 години стаж като неонатолог. Работила е  в клиниките по „Неонатология“ на Университетска болница в Плевен и Университетската детска болница в София. В Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда е от откриването й през 2006 г., където създава едно от най-добрите неонатологични отделения в България и внедрява световни практики за лечение и грижа за най-малките пациенти. Въвежда иновативни и щадящи методики за лечение и грижа на високорискови и недоносени деца без отделяне от родителите. Участвала е в програмата за обмен на опит в болниците на „Токушукай“ в Япония.  Инициатор е на програмата за обучение на бъдещи родители в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда.
 • Клинични интереси

  Клинични интереси
  Научният интерес на д-р Масларска е в сферата на интензивната терапия, кардиопулмоналната адаптация и късното проследяване на рискови и високорискови новородени деца. 
 • Професионален опит

  Професионален опит
  Д-р Масларска има повече от 30 години стаж като неонатолог. Работила е  в клиниките по „Неонатология“ на Университетска болница в Плевен и Университетската детска болница в София. В Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда е от откриването й през 2006 г., където създава едно от най-добрите неонатологични отделения в България и внедрява световни практики за лечение и грижа за най-малките пациенти.
 • Образование

  Образование
  Д-р Радка Масларска е завършила медицина през 1986 г. Има специалности по „Педиатрия“ от 1992 г. и „Неонатология“ от 2001 г. През 2006 г. завършва „Здравен мениджмънт“.
 • Спецификации и квалификации

  Спецификации и квалификации
  Д-р Масларска е преминала  курсове по трансфонтанелна и абдоминална ехография. Има успешно завършени курсове по ултразвукова диагностика на дихателната и на централната нервна система в Лондон и Париж. Преминала е обучение по неинвазивна апаратна вентилация в Университетската болница във Виена.

  Д-р Масларска има над 100 публикации, повече от 70 участия в международни и национални конгреси по Педиатрия и Неонатология.  През 2023 г. придобива образователна и научна степен „Доктор“ след защита на дисертационен труд на тема „Хемангиоми в кърмаческа и ранна детска възраст – иновативно лечение и проследяване“.

  Д-р Масларска участва в множество научни форуми у нас и в чужбина, предпочитан обучител е в областта на интензивната терапия, минималноинвазивните методи за лечение, адаптацията и грижите за новородените.


 • Членства в научни дружества

  Членства в научни дружества
  Член е на УС на Българската асоциация по Неонатология.
 • Награди

  Награди
  Носител е на наградата „Лекар на годината“ на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, припозната е като експерт на национално ниво. Заедно с екипа на отделението е отличена в годишна конференция „Иновации и добри практики в здравния сектор“ на в-к „Капитал“ през 2021 г. 
Свързани блог статии

Свързани блог статии

Децата имат антитела от майките си до шестия месец