Д-р Мария Калайджиева

Неонатолог Педиатър
Д-р Мария Калайджиева е завършила през 1984 г. Следващите две години е работила по разпределение в Елхово и Средногорие. Има две специалности – "Педиатрия" и "Неонатология". Преминала е курсове по трансфонтанелна и абдоминална ехография. От 1986 г. е неонатолог в СБАЛАГ „Майчин дом”, където е преминала през всички квалификационни степени - асистент, старши асистент и главен асистент. От април 2007 г. е част от екипа на д-р Радка Масларска в Болница Токуда. Участвала е в множество научни събития и има редица публикации в българския и международния медицински печат.