Д-р Орлин Златарски

лекар-специализант по Образна диагностика
Д-р Орлин Златарски завършва с отличие висше медицинско образование в Медицински университет София през 2017 г. През следването си той доброволства в клиники по кардиология, обща хирургия и неврохирургия. След дипломирането си работи като лекар-специализант към клиниката по Неврохирургия в Аджибадем Сити Клиник Токуда Болница. През юни 2018 г., след конкурс е зачислена като редовен специализант към Клиниката по образна диагностика за периода 2018 – 2022 г. Д-р Златарски има интерес към интервенционалната радиология и неврорадиологията. Владее английски, френски и немски език. Член е на Българската Асоциация по Радиология (БАР), Българския Лекарски Съюз (БЛС) и Европейската Асоциация по Радиология (ESR).