Ракът на гърдата е един от най-често диагностицираните видове рак в света и е основна причина за смърт от онкологично заболяване при жените. Проучвания показват, че 1 от 8 жени се диагностицира с рак на гърдата в някакъв момент от живота си.

България е на чело по смъртност от онкологични заболявания. Специалистите са категорични, че това се дължи на липсата на скрининг за който и да било от видовете рак. Именно тази стратегия би помогнала заболяването да се диагностицира в начален стадий и напредъка на медицината да успее да го излекува и да предотврати разпространението му.

Образната диагностика/радиологията имат изключително важна роля в диагностицирането на онкологични заболявания. Провеждането на мамография и ехография е единственият метод за скрининг за рак на гърдата (за момента). Процедурата се извършва от лаборант, ангажиран с диагностицирането на конкретното заболяване и образен диагностик (рентгенолог), специализиран в диагностика на рак на гърдата.

„В повечето случаи първият досег на пациента е със специалист по образна диагностика. В последствие изключително важна роля в диагностиката, при наличие на съмнение или сигурност от страна на специалиста, имат колегите патолози, които потвърждават или отхвърлят окончателно становището на радиолога. След това ние имаме участие в определянето на терапията, заедно със специалисти от над 5 специалности – т.н. онкологична комисия, както и в периода на проследяване на ефектите от лечението“, споделя д-р Гаврил Наков, специалист по образна диагностика и член на УС на Институт за изследване лечението на рака на гърдата.

Специалистът по образна диагностика играе основна роля и при проследяването на пациентите след като е започнала подходящата терапия. Те се проследяват с образни методи – компютърна томография (КТ), магнитно-резонансна томография (МРТ), изследвания които се извършват в Клиника по образна диагностика. 

„За нас като специалисти е изключително важно, че можем да работим в болница с мултидисциплинарен екип. Всеки случай на жена с рак на гърдата е различен и трябва да бъде обсъдена индивидуална стратегия за диагностика, терапия и проследяване, която е конкретна за всяка една жена. Ние се стараем всички пациенти да преминават през мултидисциплинарно обсъждане и така сме спокойни и сигурни, че взимаме най-доброто решение за всеки от пациентите си.“, допълни д-р Наков.

Според специалиста част от жените в България имат достъп до най-актуалните методи за диагностика и лечение на рака на гърдата.

„За съжаление има голямо разминаване в предлаганите услуги в големите градове и тези в по-малките. То се усеща силно в сектора на образната диагностика. Основната причина за това е липсата на инвестиции, модернизиране на апаратурата, както и обучение на персонала, който работи с нея. В нашата клиника работят специалисти, които участват в различни форуми и активности на европейските дружества по радиология и така можем да следим и актуализираме методите, които прилагаме.“, казва д-р Наков.

Институт за проучване лечението на рака на гърдата беше създаден преди повече от половин година, а д-р Наков има ключова роля в него.

„Като член на УС на института имам задачата да прилагам и популяризирам стандартите в съвременната диагностика на рака на гърдата. Освен това участвам в организирането на кампании, било то информационни или с обучителен характер, конгреси с научна цел. Заехме се със задачата да даваме широка гласност на утвърдените методи в световен мащаб, за да могат все повече специалисти в България да се обучават, да са запознати с тях и да ги прилагат. Друга важна цел, която се борим да постигнем, е пациентите да са информирани за настоящите, а и новите тенденции в лечението и диагностицирането на рака на гърдата.“

В Световния месец за борба с рака на гърдата д-р Наков отправя апел към всички жени в страната:

„При съвременните постижения на медицината, ракът на гърдата вече не е присъда. Независимо от липсата на организиран скрининг в страната, всяка жена има достъп до преглед за ранно установяване на патология на гърдата и трябва да се възползва от това. Специалистите от мултидисциплинарния екип са компетентни да предложат съвременна диагностика, лечение и подкрепа за всяка жена независимо от нейната възраст, вида и стадия на рака на гърдата. Важно е жените да знаят как трябва да протича един профилактичен преглед и в какво се състои, както и че е задължително той да включва образно изследване – с ехограф преди 40-годишна възраст и с мамограф след тази възраст.“, каза д-р Наков.