Център за нарушения на съня и бодърстването

Лаборатория по Медицина на съня е разкрита през 2009 г. към Клиниката по Неврология на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда. Разполага със специално оборудвани самостоятелни стаи, под непрекъснат видеоконтрол, със самостоятелен санитарен възел и телевизор.

Лабораторията е обзаведена с най-модерно оборудване – респираторен полиграф, полисомнограф, СРАР апарат, ВРАР апарат, апартура за скриниг при предполагаеми дихателни нарушения по време на сън в амбулаторни и стационарни  условия.

Лаборатория по Медицина на съня разполага със специално обучен, висококвалицифиран екип от лекари и медицински сестри в областта на нарушенията на съня и бодърстването.

***

Дейности на Лаборатория по Медицина на съня

I. Профилактика, диагностика и лечение на пациенти с нарушения на съня и бодърстването:  

 • нарушение на дишането по време на сън
 • двигателни нарушения по време на сън: синдром на неспокойните крака, пероидични движения на крайниците по време на сън
 • безсъние
 • бруксизъм (скърцане със зъби по време на сън)
 • циркадни разстройства на съня- нарушения на съня при работа на смени,
 • синдром на повишена дневна сънливост
 • нарколепсия

II. Скринингови изследвания, програми за ранно диагностициране и комплексно лечение на  дихателните нарушения по време на сън; синдром на обструктивна съння апнея.

III. Проследяване в амбулаторни условия на пациенти с диагностицирани нарушения  на ритъма на сън и бодърстване.

IV. Терапия на пациенти със следните проблеми:

 • хъркане по време на сън
 • хроничен болков синдром и нарушение на съня
 • тревожно-депресивен синдром и нарушения на съня
 • разстройства на съня и паметов дефицит
 • мозъчен инсулт и дихателни нарушения по време на сън
 • наднормено тегло и нарушения на съня

V. Научно-изследователска дейност

***

Изследвания в Лаборатория по Медицина на съня

Основните изследвания, които се извършват в Лабораторията по Медицина на съня към клиниката по Неврология и медицина на съня на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, са: 

a) Респираторна полиграфия 
Това е един от методите за диагностициране на дихателните нарушения по време на сън. Изследването се провежда с апарат наречен респираторен полиграф. Той извършва непряко мониториране през нощта на сърдечната честота, насищането на кръвта с кислород, потока на вдишания въздух и движенията на дихателната мускулатура, хъркането, както и позицията на тялото по време на сън. Продължителността на изследването е между четири и шест часа.  Изследването не е  инвазивно и не причинява болка. Осъществява се от система от прикрепени към тялото датчици. До този момент не са известни странични ефекти свързани с провеждането на изследването.

b) Полисомнография
Представлява продължително симултантно наблюдение, записване и интерпретиране на различни физиологични параметри по време на сън. Този метод спомага за проследяване на следните параметри: електроенцефалография - биоелектричната  мозъчна активност по време на сън, електроокулография - електрическата активност от движенията на очните булби по време на сън;
- електрокардиография - мониториране на сърдечната дейност по време на сън;
- електромиография-  регистриране на активността на мускулатурата по време на сън.
Също така се регистрира  кислородната сатурация по врме на сън с пулсоксиметър, позицията на пациента по време на сън, наличните издавани звуци по време на сън.

c) Титриране с С-РАР апарат
Това е основен  неинвазивен  диагностичен и терапевтичен метод за лечение на дихателните нарушения по време на сън. С-РАР представлява апарат с маска, който подава постоянно позитивно налягане в дихателните пътища По този начин пациентът диша спонтанно, и същевременно получава постоянно въздух  под необходиммо повишено налягане през назална маска. Това води до намаляване и пълно изчезване на апнеите по време на сън. Налягането, необходимо за всеки конкретен пациент, се определя чрез автоматично и ръчно титриране в лабораторията за изследване на сънни нарушения към клиниката

d) Титриране с В-РАР апарат
Представлява неинвазивен  апарат с маска, който подава постоянно въздух под налягане, подпомагащ  както  вдишването, така и издишването.  По време на ВРАР терапията  пациента  диша спонтанно  и получава въздух под необходимото повишено налягане. Намира приложение при пациенти с дихателни нарушения по време на сън, белодробни  заболявания,  сърдечно- съдови заболявания.

Скринингови апарати
Посредством последните в амбулаторни или стационални условия се извършва скриниг за дихателни нарушения по време на сън. Представяла неинвазивен метод за изследване на дихателните нарушения по време на сън. 

e) Актиграфия
Едно от основните  изследвания  в диагностиката на нарушенията на ритъма  сън и бодърстване е актиграфията. Актиграфията представлява неинвазивен метод за непрекъснато измерване периодите на активност и състоянието на покой в рамките на денонощието.  Изследването се извършва в рамките на 7 или 14 дни по преценка на специалист по медицина на съня. Използва се за диагностика на пациенти с циркадни нарушения на съня, като синдром на ранното заспиване, синдром на късното заспиване, безсъсние, периодични движения на крайниците по време на сън, повишена дневна сънливост. Изследването се извършва посредством актиграф - малък портативен апарат, като часовник на ръката, за определен период от време. Поставянето му се препоръчва от нашите невролози.

Изследването за конкретно нарушение на съня се извършва след предварително записване на телефони:

 ☎ 02/ 403 44 52

 ☎ 0884 993 248

 e-mail: sleepneurology@acibademcityclinic.bg или sleepneurology@hotmail.com

***

Страдате ли от нарушения на съня и бодърстването? | онлайн тест

Ако се колебаете, вече имате възможност да попълните онлайн теста, който веднага показва на нашите лекари – специалисти по неврология и медицина на съня, дали имате нужда от допълнителна прецизна диагностика и последващо лечение.

Как работи тестът?

Влезте тук https://acibademcityclinic.bg/tokuda/kampanii/-test-za-narusheniya-na-sunya

и отговорете коректно на въпросите. Чрез бутона Submit изпратете теста директно на електронните пощи на нашите лекари-специалисти, които в рамките на няколко дни ще Ви отговорят лично, на електронната поща, която сте посочили при попълване на теста.

В случай, че са констатирани разстройства на съня и бодърстването, в резултат на отговорите Ви в теста, бихте могли да се свържете с Лаборатория по медицина на съня към Клиника по неврология и медицина на съня на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда на 02/403 44 52.