На 2 декември 2023 г., събота, Отделението по ендокринология и болести на обмяната организира XIV Интердисциплинарен симпозиум на тема „Захарен диабет – предизвикателства в лечението на усложненията и придружаващите заболявания“. Събитието ще се проведе в Аула „Токуда“, начало 9:00 ч., с вход свободен.

В симпозиума с доклади ще участват освен специалисти по ендокринология и болести на обмяната, още и лекари с огромна експертиза в направленията неврология, пулмология, медицинска онкология, нефрология, офталмология, гастроентерология, кардиология, ангиология. В първата сесия на над 4-часовото събитие, участниците ще чуят новостите в контрола и лечението на диабета, предизвикателствата в лечението на болката, предизвикателствата и стратегиите за управление на захарния диабет при пациенти с COVID-19 и/или респираторни инфекции, и рискове от възникващи онкологични заболявания при захарния диабет.

Втората сесия на събитието ще представи предизвикателствата при диагностиката на диабетна нефропатия, съвременните проблеми пред диабетната ретинопатия, мастна чернодробна болест, свързана с метаболитна дисфункция, коронарна реваскуларизация при пациенти със захарен диабет, както и сложната връзка между диабета и сърдечно-съдовите усложнения, включително съвременните стратегии в диагностиката и лечението на периферната артериална болести при диабет.

Събитието е отворено за лекари, специализанти, студенти по медицина и други здравни специалисти.

За 14-та година доц. д-р Л. Лозанов – началник на Клиника по вътрешни болести и екипът от лекари в Отделението по ендокринология и болести на обмяната организират научния форум, в който традиционно участват лектори с богат клиничен опит и огромна научно-изследователска експертиза.

Програма XIV Интердисциплинарен симпозиум-02 12 2023-Захарен диабет