Клиниката по Неврология и медицина на съня в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда бе отличена със Златен и Платинен статус в международните награди ESO Angels Awards 2023, инициатива на Европейската организация за инсулти (European Stroke Organisation - ESO), в резултат на отлична организация и лечение на исхемичните мозъчни инсулти в острата им фаза.

За да получи Златен и Платинен статус, всяка болница, част от инициативата „Angels“, трябва да покрива и изпълнява редица диагностични критерии, стандарти и съвременно лечение - от времето на пристигане на пациента до първите животоспасяващи медицински процедури, което следва да бъде под 60 минути, през процента пациенти с исхемичен мозъчен инсулт, подложени на редица изследвания като компютърна томография или магнитно-резонансна томография, и получили най-съвременното лечение – тромболитично и/или ендоваскуларно лечение, до видовете лекарствени продукти, изписани на пациента при напускането на болницата, с които да продължи домашното лечение.

На всеки 30 минути пациент с инсулт, който е имало възможност да бъде спасен, умира или остава трайно инвалидизиран, защото е бил приет в здравно заведение, недостатъчно подготвено за лечение на пациенти с това страдание. Именно, отличията на Европейската организация за инсулти (European Stroke Organisation - ESO) - Angels Awards, селектират болниците с високи резултати в диагностициране и лечение на инсулт, които последователно записват и предоставят данни, с цел подпомагане на изследвания и идентифициране на точки за подобрение в лечението на пациентите с инсулт. Към днешна дата, в глобалната инициатива на Европейската организация за инсулти са регистрирани 7707 болници, в които всеки ден се лекуват приблизително 10 579 пациенти или 3 861 207 души за година.

Мозъчният инсулт е едно от най-честите социално-значими заболявания със значителна смъртност и инвалидизация. България е сред страните с висока честота на мозъчен инсулт. От изключително значение за провеждането на модерно лечение е бързината на пристигане на пациента в лечебното заведение и поставяне на диагноза.

Клиниката по Неврология и медицина на съня в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда разполага с възможности за незабавно и своевременно диагностициране и лечение на пациенти с исхемичен мозъчен инсулт - 24 часа в денонощието/ 7 дни в седмицата/ 365 дни в годината.

Телефон за записване на консултации: 02/ 403 4000 | 02/403 4911

Телефон за контакт с клиниката: 02/ 403 44 12, 02/403 44 52