По повод 25 май - Международния ден на щитовидната жлеза, специалистите от Oтделение по Ендокринология в УМБАЛ Токуда ще извършат безплатни ехографски изследвания на щитовидна жлеза в периода от 23.05 - 28.05.2022 г. по следния график:

  • Понеделник (23.05.) - от 14:00 до 16:00 ч.
  • Сряда (25.05.) - от 10:00 до 12:00 ч.
  • Четвъртък (26.05.) - от 10:00 до 12:00 ч.
  • Петък (27.05.) - от 10:00 до 12:00 ч.
  • Събота (28.05.) - от 12:00 до 14:00 ч.

В зависимост от резултатите, всеки пациент ще получи насоки за последващи изследвания и лечение при нужда.

Необходимо е предварително записване  на час на посочените телефони - 02/403 4000,  02/403 4917 или  02/403 4950.

Болестите на щитовидната жлеза засягат близо 1 милион българи, като в това число не се включват случаите с леки, неизявени и недиагностицирани форми. Възрастовото разпределение на тироидните заболявания е неравномерно, като с напредване на възрастта честотата може да достигне до 20%. Нараства делът на автоимунните тироидни нарушения, наравно с възлестата гуша и ракът на щитовидната жлеза. Абнормният имунен отговор и цитокиновата буря, свързани с Ковид -19, също могат да предизвикат възпаление на щитовидната жлеза. Оценка на тироидния статус се препоръчва на всички генетично предразположени пациенти, подрастващи лица и особено на жени в репродуктивна възраст – с цел превенция на фертилни проблеми /стерилитет, спонтанни аборти, аномалии на бременността/. Нелекувани, тиреоидните заболявания могат да влошат сърдечно-съдовия статус, обмяната на веществата и качеството на живот.

Ултразвуковото изследване на щитовидната жлеза /ехография/ е удобен, неинвазивен, бърз и точен метод за първоначална оценка /скрининг/ на морфологията на тироидния паренхим. Всяко тироидно заболяване има определен ехографски образ, който подпомага специалиста в диагностичния процес, в избора на терапевтично поведение и при проследяване на ефекта от приложеното лечение.

Ранната диагностика на тироидно нарушение, включваща ултразвуково изследване на щитовидна жлеза и лабораторен хормонален контрол на тироидни хормони и антитела, е предпоставка за навременно лечение с добър краен резултат и избягване на късни усложнения върху други органи и системи.