1-годишно момиче с тежки скелетни аномалии, ранна прогресия на сколиоза и нарушена дихателна функция, беше оперирано от екипа на проф. Васил Яблански, началник на Клиника по ортопедия в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда. Рядко прилаганата в световен мащаб хирургична интервенция се проведе чрез прилагане на система VEPTR /Vertical Expandable Prosthetic Titanium Rib/.

Още след раждането си детето е диагностицирано със синдром на Jarcho – Levin (рядко генетично състояние, засягащо развитието на ребрата и гръбначния стълб). При него се наблюдава по-късо тяло и шия на пациента.

Въпреки крехката възраст на момичето, в нейния случай се забелязва прогресиращо изкривяване на растящия гръбначен стълб, което допълнително утежнява деформацията на гръдната клетка. Костните ребрени деформации и сколиотичното изкривяване на гръбначния стълб са фактори, които допринасят за намаляване на обема на гръдната клетка, трудности в разгъването на засегнатия бял дроб и неговата функция. При детето се установяват и респираторни заболявания. Развитието на белия дроб с процеса на израстване е силно затруднено и рисковете от белодробни и сърдечни усложнения са значителни.

Поради малформацията в развитието на ребрата отдясно 1-годишното дете е с тежко засегната дихателната функция, като ежедневно от самото му раждане по време на сън му се дава допълнително кислород. Момичето често посещава специалисти по белодробни заболявания и страда от продължителни инфекциозни пневмонии.

Родителите на детето избират да се доверят за лечението на специалистите от Клиника по ортопедия в болницата, поради големия опит на лекарите в хирургичното лечение на сколиоза.

„Целта на оперативното лечение беше подобрение на респираторната функция в дясната гръдна половина на момичето, възможност за възстановяване и разгръщане на страдащия бял дроб, както и корекция на сколиотичната крива. Също така и подпомагане на изправена стойка и стабилност на гръдната клетка и гръбначния стълб.“, сподели проф. Яблански.

Осъществяването на подобна хирургична интервенция изисква значителен опит от страна на специалистите при лечението на деца с гръбначни и гръдни деформации. Възможните рискове при тези операции са от засягане на торакални органи, магистрални съдове, увреда на гръбначен мозък, нервни коренчета и др.

Очакваното развитие при забавяне на лечението на пациенти със сходни или подобни ортопедични заболявания, е прогресиране на респираторните заболявания, както и на гръбначното изкривяване до момент, в който последваща хирургична интервенция ще е невъзможна, а естествената продължителност на живота силно ограничена.