Ст.м.с. Кристина Йорданова

Завършила е Медицински колеж “Й. Филаретова“ през 1991 г., специалност медицинска сестра. През 2015 г. завършва Факултет по Обществено Здраве към МУ със специалност „Управление на здравните грижи“. Работила е като медицинска сестра в Ортопедично отделение на Окръжна болница, Нефрологично отделение на Пета МБАЛ. В Токуда Болница София е от основаването й. Има богат административен опит като секретар на Втора Вътрешна клиника от 2008 до 2014 г. От 2014 г. работи като спирометричен лаборант във Функционална белодробна лаборатория, а от януари 2015 г. е старша сестра на Пулмологичното отделение.