Д-р Любен Ел-Тал

Хирург
Д-р Любен Ел-Тал е роден в София през 1986 г. Завършва медицина в МУ-София през 2011 г. Започва работа в УМБАЛ "Св. Анна" в клиниката по обща и ендоскопска хирургия, под ръководството на проф. Т. Пожарлиев. От 2012 г., след спечелен конкурс, започва работа и специализира в "Клиника по чернодробна, жлъчна, панкреатична и обща хирургия" на болница Токуда. През 2017 г. придобива специалност Хирургия. Съавтор на публикации и участия в национални и международни хирургични форуми. По време на следдипломното си обучение, придобива сертификати по лапароскопска и миниинвазивна хирургия, хирургична онкология и обща хирургия у нас и в чужбина. Член е на Български лекарски съюз и на Бълграско хирургично дружество. Професионалните му интереси са насочени в областта на панкреатичната, жлъчно-чернодробната и миниинвазивната хирургия. Владее английски език.