Д-р Гергана Лицова

Кардиолог
Д-р Гергана Лицова е завършва медицина в Медицински университет - София през 2012г, след което става част от екипа на клиниката по Кардиология в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда  като лекар-ординатор. 
От 2014г е зачислена за специализант и придобива специалност  по Кардиология през 2019г. 
Притежава сертификат по ехокардиография. Професионалните и интереси са насочени 
в областта на клиничната кардиология и неинвазивната функицонална диагностика. Член на Европейско кардиологично дружество, Европейското  дружество по ехокардиография и Европейското дружество по сърдечна недостатъчност.