Д-р Георги Васев

Хирург
Завършва образованието си във Висш медицински институт – София (1994). След завършването си работи в Първо хирургично отделение на Окръжна болница – Перник (1994 - 1997). Продължава специализацията си в Първа градска болница – София (1997 - 2000), където придобива специалност по Обща хирургия (1999). Следва работа като ординатор в Клиниката по спешна и Клиниката по ендоскопска хирургия на Военномедицинска академия – София (2000 - 2006). Натрупва значителен опит в бариатричната лапароскопска хирургия, докато работи във военна болница Джабер Ал-Сабах в Кувейт (2010/11). За кратко е хирург в медицинската мисия на EULEX в Прищина, Република Косово (2013 и 2014). От откриването на „Токуда болница София” през 2006 година е част от екипа й. Следдипломното му обучение в България, Италия, Словения и Кувейт е по теми „Обща и оперативна хирургия” (1999), „Амбулаторна флебектомия” (2004), „Лапароскопска хирургия” (2005), „Възстановяване при слабинни хернии” (2007), „Бариатрична хирургия” (2010). Професионалният му интерес е прилагането минималноинвазивните /лапароскопски/ методи на лечение в коремната и спешната хирургия. Член е на Български лекарски съюз, Българското хирургическо дружество и Европейската асоциация за ендоскопска хирургия. Говори английски, руски и арабски (медицински) език. За контакти : служебен телефон 0884 / 933 - 263, www.georgevassev.com или george.vassev@abv.bg.