Изкуственият интелект, който вече дълго време се използва в Клиника по гастроентерология на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, по време на колоноскопиите, играе важна роля в долната ендоскопия. Той може да помогне за подобряване на точността на изследванията чрез анализ на изображенията, идентифициране на потенциални аномалии или помощ при диагностицирането на ранни стадии на заболяване. Технологиите на изкуствения интелект могат да помогнат на лекарите да открият подробности и патологии, които в противен случай лесно могат да бъдат пропуснати.

Ролята на изкуствения интелект в тази област е многопластова и включва няколко аспекта:

Подпомагане на диагностиката

Изкуственият интелект може да бъде обучен да разпознава субтилни (незабележими/фини) промени, аномалии (отклонения) или предварителни признаци на заболявания в ендоскопичните изображения. Той анализира хиляди снимки, за да открие неща, които биха могли да бъдат пропуснати от човешкото око, увеличавайки темпа и точността на диагностиката.

Улесняване на навигацията и процедурите

Изкуственият интелект помага за подобряване на уменията за навигация на ендоскопа,  чрез автоматизирани инструменти за ориентиране и маневриране. Това помага на лекарите да достигнат по-труднодостъпни места и да извършват процедури по-прецизно и ефективно.

Подобряване на качеството на изображенията и видеоанализа

Изкуственият интелект помага в реално време, подобрявайки качеството на изображенията, като регулира контраста или осветлението. Също така, той може да бъде използван за анализ на видео материали, като идентифицира промени, които могат да бъдат пропуснати от лекарите.

Индивидуален подход

Използвайки множество данни изкуственият интелект може да помогне за прогнозиране на развитието на заболявания или риска от тях при конкретен пациент. Това може да доведе до по-ранно откриване и по-ефективно лечение.

В крайна сметка, изкуственият интелект в долната ендоскопия има потенциала да подобри точността на диагностиката, да улесни процедурите и да помогне за постигане на по-добри резултати за пациентите. Той обаче трябва да се използва съвместно със знанията и уменията на опитните специалисти - ендоскописти, за да се постигне оптимално лечение и грижа за пациентите.

Използването на изкуствен интелект може да подобри прецизността на ендоскопските процедури чрез разпознаване на даже и минимални промени в лигавицата, предупреждавайки  ендоскописта за потенциални проблеми, които трябва да бъдат изследвани обстойно. Това може да доведе до по-точни и своевременно поставени диагнози, което е от съществено значение за успешното лечение на различни заболявания, особено на рака на дебелото черво.

Специалистите в Клиниката по гастроентерология работят с видеоендоскопи за горна и долна ендоскопия, които са с много висока резолюция, снабдени са със светлинни филтри и виртуална хромоендоскопия, с която да бъде поставена диагноза още по време на процедурата. Най-новите ни апарати за ендоскопия в звеното включват програми за изкуствен интелект, които подпомагат откриването на полипи – те се ограждат в цветен квадрат и се анализират спрямо предполагаемата хистология - аденом или неаденом.