Не всяка бучка е рак! Ако усетите промени в гърдите си, трябва веднага да се потърси консултация със специалист по образна диагностика с опит в диагностициране рак на гърда. Диагноза „РАК“ може да се постави само от медицински онколог и единствено след т. нар. „тройна диагностика“ – клиничен преглед, мамография от квалифициран специалист по образна диагностика и провеждане на кор биопсия.

--------------------------------------------

Редовните профилактични прегледи са първата и най-важна стъпка!

Всяка година в България от рак на гърдата заболяват над 3 500 жени като всяка осма българка е застрашена от това заболяване. Най–ефективният начин за предпазване са редовните профилактични прегледи и ранната диагностика. Ако бъде открит в ранен стадий, ракът на гърдата подлежи на пълно излекуване. Затова всяка жена между 25 и 40г.в. трябва да провежда профилактично ехография веднъж годишно, а след 40г.в. – мамография на всеки две години.

Изследванията на млечни жлези, независимо дали са профилактични или диагностични, трябва да бъдат извършвани от лекар по Образна диагностика – мамолог. Диагностицирането на раковите заболявания на млечните жлези се прави чрез образни методи. Такива са ехографията, мамографията и магнитния резонанс. Когато при проведената ехография или мамография се намери притеснителна находка лекарят извършил изследването е възможно да назначи допълнително изследване каквото е и ядреномагнитния резонанс на млечни жлези. Ако съществуват силни притеснения, че намерената находка е с характеристики на раково образувание се назначава провеждането на биопсия (взимане на проба от зоната с промени).

Биопсията може да бъде под ехографски или мамографски контрол, в зависимост от това с кой метод промените се виждат най-добре. Погрешно е твърдението, че чрез взимането на проба е възможно разнасянето на туморни клетки към други органи и тъкани. Взимането на пробата се извършва с местна упойка като манипулацията е абсолютно безболезнена, изпълнява се в рамките на 30 мин. и не се налага приемане и престой в болнично заведение. След провеждането на манипулацията можете да извършвате ежедневните си действия без проблеми като не е необходимо да взимате отпуск по болест от работа или пък да спрете да шофирате.

Взетият материал се изпраща за изпълнение на хистологично и имунохистохимично изследване, което се извършва от патолози. При рака на гърда има и т.нар имунохистохимични маркери, които подпомагат поставянето на диагнозата, а също така са и изключително важни за взимането на решения дали пациентката да бъде първо оперирана или предоперативно се налага провеждане на лечение (химиотерапия, лъчелечение) и след това оперативна интервенция. Независимо колко надеждни и модерни са апаратите или начина, по който е направено изследването, важни са и лекарите, който ще разчетат вашите резултати. Затова винаги търсете доказани специалисти в конкретната специалност. Никога не правете изследвания, които сами сте си назначили. Намерете специалист, на когото да се доверите и който подробно ще ви обясни какви изследвания да проведете и какво предстои от тук нататък. Това е изключително важно за да бъдете и вие самите спокойни по време на лечението.

След поставянето на диагнозата, чрез проведеното образно изследване на млечните жлези и резултатът от биопсията и имунохистохимията, е необходимо да бъде направена консултация с медицински онколог и всички събрани документи да бъдат представени пред онкологична комисия. Комисията е съставена от специалисти от различни области и цели обсъждане на най-добрият метод, или комбинация от различни методи за лечение. Документите на всеки пациент се разглеждат и се назначава лечението според вида и големината на тумора, може ли да бъде извършена операция, има ли метастази, възраст и други заболявания. Понякога комисията може да препоръча провеждането на допълнителни изследвания с цел точното изготвяне на лечебния план. Такива изследвания могат да бъдат и друг тип образни изследвания като компютърнотомографското изследване, магнитния резонанс, ПЕТ-КТ, СПЕКТ-КТ. Тези изследвания имат за цел стадирането на раковото образувание, определяне на неговите граници, дали има ангажиране на съседно разположени тъкани и органи, както и търсенето на далечни метастази от други системи. За успешното лечение имат значение също и режимът на хранене, движението и емоционалната нагласа на пациента.

Ракът на гърдата е едно от най-често срещаните заболявания при жените, а статистиките показват, че основния фактор за борба с тази коварна болест е навременната диагностика. Осведомеността  е едно от най-силните оръжия в битката с това заболяване. И колкото повече жени разберат, че профилактичните прегледи са важни за тяхното здраве, толкова повече животи ще бъдат спасени. Ранната диагностика увеличава значително шансовете за успешно лечение.

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост е модерно лечебно заведение с водеща роля в диагностицирането и лечението на рака на гърда. Екипът на болницата работи по изцяло нов, иновативен за страната здравен модел, който обхваща цялостни комплексни решения за лечение, фокусирайки се върху мултидисциплинарния поглед върху това заболяване. Обединяват се усилията на рентгенолози- мамолози, онколози, лъчетерапевти, нуклеарни медици и хирурзи при индивидуализиране лечението на всеки пациент.

По случай Световния месец за борба с рака на гърдата - октомври,  Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост предоставя 15% отсъпка на всички образни изследвания на гърди - стандартна и 3D мамография, ехографско изследване и ядрено магнитен резонанс на млечни жлези. Пациентите могат да планират своя преглед на *5544 с опция Младост.