На 27 и 28 май в София се проведе II-ри Национален конгрес по ангиология с международно участие. Домакин на научната конференция е Българското дружество по ангиология с председател прoф. д-р Лъчезар Гроздински, заедно с проф. д-р Милена Станева и проф. д-р Иво Петров, членове на Управителния съвет.

Специалисти от различни специалности обмениха опит и се запознаха с новостите в диагностиката, медикаментозното и ендоваскуларно лечение на съдовите заболявания. Специални гости и лектори на конгреса бяха д-р Михаел Лихтенберг, председател на Германското дружество по ангиология (DGA) и д-р Катрин Ниймьолер ангиолог, диабетолог (Вестфален, Германия).

Ангиологичният симпозиум представи демонстрация на процедури за диагностика, различни ендоваскуларни техники и лекции за периферните съдови интервенции. Основната цел на Българското дружество по Ангиология е организацията на ежегоден конгрес по ангиология с изключително високо ниво на участие, демонстрация на световно утвърдени практики и тенденции в лечението на периферните съдови заболявания. Аудиторията на форума е от професионалисти в съдовата и ендоваскуларната област, включително интервенционална кардиология, съдова хирургия и други заинтересовани от бързо развиващата се област на медицината – ангиологията.

В допълнение към научната програма конгресът работи за развитието на дейността на Българското дружество по ангиология и ще допринася за приобщаването на специалистите в областта.

Акценти в програмата на II-ри Национален конгрес по ангиология: 

  • Диагностика и ендоваскуларно лечение на Мултифокална атеросклероза 
  • Комплексно лечение на диабетна ангиопатия
  • Онкология и съдови заболявания
  • КОВИД-19 и съдови тромбози
  • Отворени дебати
  • Сателитни симпозиуми

Според председателя на Българското дружество по ангиология проф. Лъчезар Гроздински смисълът на ангиологичния конгрес е да се обмени информация по теми и проблеми в областта на съдовите заболявания, да се сподели емпиричния опит между българските ангиолози и всички специалисти, работещи в областта на ангиологията.