Чрез техники от инвазивната кардиология, които обикновено се използват за съдовете на сърцето, д-р Зоран Станков, интервенцонален кардиолог, приложи успешно лечение на съдовете на пръстите на ръката на трима пациенти. И тримата, двама мъже на 20 г. и 50 г. и родила наскоро жена на 28 г., са със запушени две от артериите, захранващи с кръв ръката и дланта.

 

При прегледите и на тримата пациенти д-р Зоран Станков установява, че имат анатомична аномалия, която не позволява при запушена артерия друга да снабди с кръв пръстите на ръцете, както е при повечето хора. Едновременно с това е запушена едната артерия и малките отдалечени клончета на ниво пръсти на ръката. В тези случаи хирургично нищо не може да се направи. Преди да постъпят в Сърдечно-съдов център при двамата мъже е направен опит за медикаментозно лечение, но без особен ефект. При младата жена са ампутирани няколко от фалангите на пръстите и дори е била планирана ампутация на всички фаланги, ако намесата на д-р Станков не даде резултат. При нея увреждането е настъпило вследствие на инцидент по време на раждането, което довежда до запушване на улнарната артерия, чиято функция е водеща за кръвоснабдяване на ръката на пациентката. Установява се, че има частичен недостиг на кръв на пръстите и загиване на тъкан.

Младият мъж постъпва в Сърдечно-съдов център, за да се установи дали има оросяване на пръстите и дали може да му се помогне преди да бъде извършена пластика на един от чуканите на пръст на ръката.След приложената интервенция не се налага нито пластика на чукана, нито реимплантиране. При него травмата настъпва вследствие на физическа работа и компресия на артерията. Дълго време ръката е била притисната в една и съща позиция от неща, които пациентът е носил, и затова е развил малки тромби и последвало запушване на артерията на ръката. Тромбите са започнали да слизат надолу до артериите, които захранват фалангите на пръстите. Затова се налага да се отворят микросъдове на фалангите посредством безкръвна вътресъдова процедура. Третият пациент се консултира с д-р Станков след сърдечна коронарна интервенция.

За щастие ендоваскуларните методи, които д-р Зоран Станков и екипът прилагат решават проблемите и на тримата пациенти. Направена е тромбаспирация (изсмукване на тромбите, запушили артерията) в комбинация с техники и медицински изделия, прилагани в инвазивната кардиология. Подобни методики рядко се използват и при такива пациенти това е последен отчаян опит им да бъдат спасени пръстите. Подобни процедури се извършват обикновено на артериите на долен крайник. А д-р Зоран Станков и колегите му имат обширен опит именно в отпушването артериите на крайници. Такива интервенции се извършват от ендоваскуларни специалисти.