Доц. д-р Зоран Станков, дм

Началник отделение
Началник на Отделение по Инвазивна кардиология

Д-р Зоран Станков е завеждащ на Отделение по инвазивна кардиология в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ.

Стартира практиката си по кардиология в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Болница Токуда, където успява да натрупа 4 ценни години трудов стаж. От 2012 г. участва активно в създадения от проф. Иво Петров Аортен център в Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център.

 • Клинични интереси

  Клинични интереси

  1. Клинична и инвазивна кардиология.

  2. Транскатетърно имплантиране на аортна клапа (TAVI), ендоваскуларно имплантиране на оклудер при персистиращ форамен овале (PFO) или междупредсърден дефект (ASD).

  3. BiPaxTrial, Apposition V, RivaroxHF3001 Commander, Dragon, Streamliner, Global Leaders.

  4. Инвазивните методи при остри съдови състояния - инфаркт и исхемичен мозъчен инсулт.

 • Професионален опит

  Професионален опит
  • От 2012 г. до момента е началник на Отделение по интервенционална кардиология към Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ
  • В периода 2009-2012 е кардиолог в Клиника по Кардиология, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Болница Токуда

 • Образование

  Образование
  • юни 2022      Защитава образователна и научна степен "доктор" по професионално направление "Медицина" и научна специалност "Кардиология" с дисертация на тема „Ендоваскуларно лечение при тип „А“ и тип „Б“ дисекация на аортата“
  • 2019-2021   Магистратура по Здравен мениджмънт, Медицински университет-София
  • 2016-2019   Специализация по ангиология, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ
  • 2016             Придобита специално по кардиология, Медицински Университет-София
  • 2011-2015    Специализация по кардиология Медицински факултет, Медицински университет София, Катедра по кардиология
  • 2010              Обучение по добра клинична практика - BiPaxTrial, Apposition V, RivaroxHF3001 Commander
  • 2001-2007    Магистър по медицина, Медицински университет-София, Катедра Медицина

  Д-р Станков владее английски, френски, македонски и сръбски език

 • Спецификации и квалификации

  Спецификации и квалификации
  • Преминал е специализация в болниците на Токушукай в Япония. 
  • Завършени курсове за обучение по по-добра клинична практика
  • Редовен лектор на годишните събития на редица професионални и научни конгреси и семинари: Acute Stroke Interventions and Carotid Stenting /ICCA Stroke/, VEITH Symposium, Balkan Endovascular Course /BEC/, Paris Course of Revascularization /PCR/, Transcatheter Cardiovascular Therapeutics /TCT/, Top to Toe Transcatheter Solutions /4TS/, Southeast European Medical Forum /SEEMF/, /ICON/
  • Автор на над 30 научни публикации с 19 цитати в български и чуждестранни списания и бюлетини.
  • OsiriX MD Аортни ендоваскуларни процедури - експертни умения
 • Членства в научни дружества

  Членства в научни дружества
  • Член на Българското кардиологично дружество
  • Член на Българското дружество по ендоваскуларна терапия
  • Член на Европейското кардиологично дружество /ESC/
  • Член на Българската асоциация по интервенционална кардиология

   

 • Награди

  Награди

  Заедно с проф. Иво Петров е носител на първа награда от първото издание на „Капитал“ за високи постижения и иновации в здравния сектор от 2018 г. Проектът, който журито на „Капитал“ излъчи като най-иновативен, е първата в света операция по нехирургично поставяне на стент при десикация аортатата на 48-годишен пациент. 


Свързани блог статии

Свързани блог статии