• Клинични интереси

  Клинични интереси
  Публикации и доклади в национални и международни конгреси: „Интервенционално лечение на стволови стенози“ Постерна сесия, Конгрес по интервенциолна кардиология, ноември 2015 г. „Биохимични маркери при сърдечна недостатъчност“ – Постерна сесия Национален конгрес по кардиология, октомври 2014 г. “Clinical case report –Acute Coronary Syndrome treatment” Българо-македонска среща в рамките на EUR PCR Paris, май 2014 г. “Комплексни коронарни интервенции“ – Доклад, Национален конгрес по интервенционална кардиология, ноем. 2013 г. Доклад - Остър коронарен синдром, юни 2018 г.
 • Професионален опит

  Професионален опит
  • 2020 г. до момента:  Кардиолог, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ 
  • 2007 г.: Интервенционален кардиолог, УМБАЛ Александровска
  • 2009 г. - 2017 г.: Интервенционален кардиолог, УМБАЛ Св. Екатерина
  • 2007 г. - 2009 г.: Интервенционален кардиолог, Токуда Болница София
  • 2000 г. - 2006 г.: Интервенционален кардиолог, УМБАЛ Св. Екатерина
  • 1996 г. - 2000 г.: Кардиолог, УМБАЛ Царица Йоана
  • 1993 г. - 1996 г.: Хирург, УМБАЛ Царица Йоана
 • Образование

  Образование

  2017 г. - МУ София, ВСД електрокардиостимулация

  2016 г. - МУ София, Кардиология

  2010 г. - МУ София, Интервенционална кардиология

  2007 г. - МУ София, Вътрешни болести

  1993 г. - МУ София, Медицина

 • Спецификации и квалификации

  Спецификации и квалификации
  • Опит като изследовател: E-ULTIMASTER-REGISTRY-2018 GLOBAL REGISTRY – PCI в хода на ОКС, 2015 г. PLATO – Първична ангиопластика при ОКС, 2008 г. CHAMPION – Тройна антиагрегантна терапия при предсърдно мъждене и ОКС, 2008 г.
  • Опит като лектор в национални и международни курсове: Лектор в Курс по бифуркационни лезии с международно участие - Болница Токуда, София, 2015 г. Лектор в модул „Interventional cardiology” – Cardio Skill Training Session, Април 2010 г. Участие в работна група “Cardiac Resynchronization Therapy” ноември 2008 г.
  • Опит като лектор в национални конгреси: „Тромбаспирация на ОКС“ – Национален конгрес по интервенционална кардиология, октомври 2008 г.
  • Опит като лектор в регионални срещи кардиолози и ОПЛ: „Ползи от комплексен подход с амлодипин и аторвастатин при пациенти с АХ и диабет. Важно ли е да започнем от началото с правилната комбинация“, Регионална среща кардиолози и ОПЛ СИ България, април 2015 г. „Вторична профилактика при камерно мъждене при пациенти с ОКС“ , май 2015 г. „Ползи от ранно приложение на зофеноприл при пациенти след ОМИ“, септ. 2015 г. „Приложение на corlentor при сърдечна недостатъчност“ , октомври 2015 г.