Престижното европейско издание European Heart Journal публикува резултатите от клинично проучване за ендоваскуларно лечение на остър исхемичен инстулт, извършено от интервенционални кардиолози в колаборация с невролози от Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център.  

Проучването е направено между 2014 и 2017 г. при 46 последователни пациенти с остър исхемичен мозъчен инсулт, при които е приложено най-модерното ендоваскуларно лечение. Постигната е ангиографска реканализация с напълно възстановен интракраниален кръвоток с 85% успеваемост. Екип от интервенционални кардиолози с опит в  каротидното стентиране под ръководството на проф. Иво Петров (д-р Зоран Станков, д-р Ивета Ташева и д-р Петър Поломски) в сътрудничество с екипа на доц. Марко Клисурски (невролог) използва различни методи за лечение: интра-артериална супраселективна тромболиза, балонна перкутанна ангиопластика, механична тромбоаспирация с вакуум-аспирационна система Penumbra, спешно стентиране на вътрешната сънна артерия при тандемна стеноза или оклузия, или при дисекация на вътрешната сънна артерия. 

Клиничният опит на мултидисциплинарния екип е обнадеждаващ, с относително умерен до висок процент на успешна ангиографска реканализация и добри клинични резултати.