Ива Миланова - старша медицинска сестра и медицинските сестри Борислава Младенова и Силве Трохлева от Клиника по хематология на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, участваха с доклади в XII национален конгрес по хематология, организиран от Българското медицинско сдружение по хематология.

Ст.м.с. Ива Миланова представи анализ от анкетно проучване на тема „Ролята на сестринската грижа при справяне с тревожността на пациенти в хематологично отделение – комуникация, взаимоотношения и удовлетвореност“, изготвен съвместно с Център по клинична психология, психоонкология и психосоматика към болницата, в лицето на Виолин Бъчваров-клиничен психолог, Александър Миланов – клиничен социален работник и д-р Динко Ралев от клиниката по хематология.

М.с. Борислава Младенова докладва проучване на тема „Влияние на подкожния начин на приложение на Daratumumab върху качеството на живот на пациенти с множествен миелом“, подготвено с участието на д-р Слави Спасов.

С оглед осигуряване на добро качество на живот на пациентите, м.с. Силве Трохлева презентира доклад за комплексна оценка на болковия синдром при хематологични заболявания и отношението на медицинските сестри към този важен терапевтичен подход -  „Роля на специалистите по здравни грижи в комплексната оценка на болковия синдром при болни с хематологични неоплазии“.

В специално организираната сесия на специалистите по здравни грижи бяха включени общо 11 доклада, посветени на сестринските грижи в хематологията, комуникацията пациент – медицинска сестра, специфичните сестрински грижи при конкретни състояния в хематология и други.

Специалистите по здравни грижи на Клиника по хематология в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда активно участват в професионални форуми за обмяна на опит, повишаване на квалификацията и професионалните компетенции.