Д-р Исмаил Амин

Началник отделение
Началник на Отделение по Хематология
Завършил е ВМИ - Пловдив през 1992 г. Придобита специалност по вътрешни болести 1996 г. От 1997 до 1999 г. специализира клинична хематология в УМБАЛ „Александровска“ и Националния център по клинична и трансфузионна хематология (НЦХТ) гр. София. През 1999 г. придобива специалност по клинична хематология. От 2001 г. до 2002 г. работи в УМБАЛ „Александровска“ - Хематологична клиника, а от 2004 г. в НЦХТ като лекар в Отеделението за лечението на хематологични заболявания. От 01.04.2009 г. работи като лекар в новосъздаденото отделение по „Хематология”.