Доц. д-р Петко Карагьозов, F.A.S.G.E и екипът му взеха участие в един от най-престижните научни форуми - Конгресът на Европейското дружество по гастроинтестинална ендоскопия (ESGE days).
Опитът на клиниката в областта на “горещите теми” в интервенционалната гастроентерология бе представен с две презентации и три постера, единият от които съвместен с европейската група за изучаване на холангиоскопия.
Специалистите представиха темите за ендосонографски навигиран билиарен дренаж, приложение на радиофреквентна аблация при тумори на панкреаса и жлъчните пътища.
Високоспециализираните процедури, които бяха презентирани са част от рутинната, ежедневна работа на клиниката и предлагат възможността на пациентите да получават качествена медицинска помощ, съобразно последните иновации и препоръки, давани от водещи европейски центрове.

Свързани отделения