Отличие на тазгодишната церемония  „Лекар на годината - 2022“ , получи доц. д-р Петко Карагьозов, началник на Клиника по гастроентерология в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда.

Признанието от Български лекарски съюз е в категория „Принос за развитие и прилагане на иновативна медицина и уникални техники“.

Само в рамките на 2022 г. доц. Карагьозов въвежда четири иновативни за страната ни ендоскопски техники – нов метод на лечение увеличаващ преживяемостта при пациенти с рак на жлъчните пътища и панкреаса, нов метод в лечението на дистална стомашна обструкция, както и ехоендоскопски дренаж на жлъчния мехур при остър холецистит при неподходящи за хирургични интервенции кандидати.

През 2016 г. доц. Карагьозов въвежда дигиталната холангиоскопия в клиничната практика за първи път в страната ни и до момента е извършил над 450 процедури, което го нарежда сред водещите експерти в областта в световен мащаб.

Звеното по Интервенционална гастроентерология, ръководено от доц. Карагьозов, извършва около 6 000 ендоскопии годишно, в това число над 800 ЕРХПГ, около 80 дигитални холангиоскопии, 500 ендоскопски ехографии (повечето от които интервенционални) - показатели, които го определят като водещ център, особено в сферата на панкреатобилиарната ендоскопия.

 

Свързани отделения