Д-р Гаврил Наков, специалист в Клиника по образна диагностика на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, защити успешно Европейска диплома по образна диагностика на гърда. Той е единственият българин с тази квалификация.

Европейската диплома по образна диагностика на гърдата е обща европейска квалификация за специалисти по образна диагностика на гърдата. Тя помага за стандартизиране на обучението и експертизата в специалността в цяла Европа. Европейската диплома за образна диагностика на гърдата е въведена от Европейското дружество по образна диагностика на гърдата (EUSOBI) през 2012 г. и е одобрена от Европейското дружество по радиология (ESR).

Дипломата потвърждава специфичната компетентност на рентгенолозите за извършване и разчитане на образни изследвания на гърдите - мамография, ултразвук (ехография), ЯМР и интервенционални процедури на гърдата (напр. биопсии под образен контрол, маркиране на лезии на гърдата и др.).

Европейската диплома по образна диагностика на гърдата се придобива в 2 стъпки. Първата за допускане на кандидата изисква представяне на солидна документация, доказваща опита и експертизата на специалиста. Кандидатът следва да демонстрира, че е преминал през обучение, съответстващо на основните принципи на обучението по радиология, съгласно програмата на ESR, както и практическия си опит в областта. Всички кандидати трябва да покрият изискванията за значителен брой извършени изследвания и процедури за период от две години преди явяването на изпита – мамографии, ултразвукови изследвания (ехографии), ЯМР изследвания на гърди и интервенционални процедури на гърдите. Сред условията за защита на Европейска диплома за образна диагностика на гърда са и наличните кредити, на база на участие в ежегодни европейски конгреси, както и членство в EUSOBI и ESR.

Втората стъпка е преминаване през писмен и устен изпит пред европейска комисия от специалисти. Броят на кандидатите, които биват допускани до втория етап, са силно ограничени.

Д-р Наков покрива всички критерии, като след допускането му преминава успешно писмен и устен изпит пред представителите на EUSOBI и EDBI.

Специалистът минава през тестване на всички аспекти, свързани с образната диагностика на гърда, включващи неизчерпателно клинична практика, патология, мамография, ултразвук, ЯМР на гърда и интервенции. По време на устния изпит се разрешават и поредица от клинични случаи, на база на които комисията успява да провeри знанията на кандидатите във всички аспекти – индикация, клинична история, диагноза, технически параметри, ограничения на изследванията и др.

Образната диагностика на гърдата се развива изключително бързо в световен мащаб, което изисква непрекъснато медицинско образование и надграждане на познанията. Именно поради тази причина EUSOBI подновява Европейската диплома за образна диагностика на гърдата на всеки пет години.