Ст.м.с. Таня Икономова

Старша медицинска сестра Таня Икономова е завършила ФОЗ към МУ-София със степен бакалавър по „Управление на здравните грижи” с придобита квалификация „Ръководител на здравните грижи и преподавател в медицински колеж” (2005 г.) и магистър “Управление на здравните грижи”, с придобита квалификация „Мениджър на здравните грижи” (2007 г.). В следдипломното си обучение има 53 удостоверения и сертификати, част от които са свързани с качеството на здравните грижи, управление на персонала, промоция на здравето. През 2009 г. преминава успешно курс за акредитация на лечебни заведения. От 1989 г. до 2003 г. работи в Първа хирургия УМБАЛ „Александровска”, където от 1998 г. до 2003 г. заема длъжността старша медицинска сестра на отделение “Чернодробно-жлъчна и панкреатична хирургия”. През 2003 г. е поканена да се присъедини към хирургичния екип на Университетска болница „Лозенец”, където работи като старша медицинска сестра на Клиниката по обща хирургия до началото на 2008 г. През февруари 2008 г. е поканена за старша медицинска сестра на Клиниката по Чернодробно-жлъчна, панкреатична и обща хирургия в Токуда Болница София (днес Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда). Ст. м. с. Икономова участва в създадената група от медицински сестри към Националния съвет по качество на БАПЗГ, която работи по предложения за изискванията към специалистите по здравни грижи, които ще залегнат в Медицинския стандарт по хирургия. През 2019 г. е наградена от Регионалната колегия на БАПЗГ - София за ръководител по здравни грижи.