Ст.м.с. Елена Борисова

Завършила е МК към МУ-София през 1997 година. През 2005 г. придобива степен бакалавър – „Управление на здравните грижи” във ФОЗ към МУ-София, с придобита квалификация „Ръководител на здравните грижи и преподавател в медицински колеж.” В следдипломното си обучение има 10 сертификата, част от които са свързани с качеството на здравните грижи, управление на персонала, промоция на здравето. Има и магистърска степен по "Мениджмънт на социално-педагогическите дейности" от СУ „Св.Климент Охридски”. Преди постъпването си в Болница Токуда е работила в Клиниката по Неонатология на Специализирана болница за активно лечение на детските болести. Ст.м.с. Борисова активно участва в кампанията "Училище за родители" на сп. "9 месеца". Преминала е обмен на опит в болниците на "Токушукай" в Япония.