Ст.м.с. Димитринка Манчева

Завършила е през 1989 г. Медицински колеж „Йорданка Филаретова” към МУ-София. Има бакалавърска степен за „Управление на здравните грижи” от МУ-София. След това придобива магистърска степен по „Обществено здраве и здравен мениджмънт ” в МУ-Варна, а през 2007 г. - специалност за медицински сестри „Анестезиология и интензивни грижи” в МУ-София. Дълги години е работила във ВМА като редова сестра в клиниките за „Интензивна терапия” и „Спешна терапия”. Има допълнителна квалификация в сферата на спешната медицинска помощ и интензивни грижи. Преминала е курс на обучение в Япония, има сертифицирани умения за работа с персонал и за овладяване на конфликтите и стреса на работното място.