м.с. Занимира Утева

Операционна Медицинска Сестра
м.с. Занимира Утева
Завършва Медицински Колеж при Тракийски Университет Стара Загора през 2000 г. Работи като операционна сестра в УМБАЛ Стара Загора I хирургична клиника от 2000 г. до 2006г. От 2006 г. до момента – Токуда Болница София. Преминала квалификационни курсове: поливалентни операционни сестри; анестезиология и интензивно лечение; лицево-челюстна хирургия; миниинвазивна хирургия; ендоскопска хирургия; пластична хирургия (endotine advanced training) при д-р Дарина Кръстинова, Париж-Франция.