м.с. Христина Николова

Операционна Медицинска Сестра
м.с. Христина Николова
Завършва Медицински колеж - гр. Враца през 1993 г. През 2003г. придобива бакалавърска степен по „Здравни грижи”. Работи като анестизиологична сестра в Ботевград през 2001г., от 2003 до 2005г. е операционна медицинска сестра към Първа Градска Болница София, от 2005 до 2010 г. – операционна медицинска сестра към Медицински Университет София. От 2010 г. до момента в Токуда Болница София. Преминала квалификационни курсове: поливалентни операционни сестри; анестезиология и интензивно лечение.